Revisorstillinger.dk

Find ledige Revisorstillinger. Skabt af jobsearch.dk

Revisorer til Intern Revision

Revisor i Nordsjælland

Har du øje for governance, risikostyring og intern kontrol?
I Intern Revision har vi lagt en ny strategi for, hvordan den Interne Revision fremadrettet skal se ud i ATP. Som en del af udviklingen er vi nu på udkig efter kolleger, der vil være en del af vores ambitiøse team.

Vi søger dig, der vil tage del i implementeringen af den nye strategi, herunder eksekveringen af den risikobaserede revisionsplan, der er aftalt med ATP’s direktion, revisionsudvalg og bestyrelse. Dig, der trives med selvstændighed og er i stand til at planlægge, udføre og rapportere på de udførte opgaver, hvad enten de er finansielle eller operationelle. Og dig, der konkret er i stand til at bidrage inden for et eller flere af nedenstående områder:

  • operationel revision af koncernens processer, herunder risikostyring, compliance og interne kontroller
  • finansiel revision af koncernens årsregnskaber samt årsregnskaber for en række af de ordninger, ATP administrerer
  • juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af de velfærdsordninger ATP administrerer
  • IT- og applikationsrevision
  • dataanalyse
  • videreudvikling af vores risikobaserede revisionsplan
  • udvikling af vores revisionsproces og -metode.

Er du erfaren?
Vi er på udkig efter kolleger med 3-6 års revisionserfaring, hvoraf en del af erfaringen gerne må være fra et af de større revisionshuse. Du er formentl...

Vil du udbyde et revisorjob?

Så kontakt en af de mange jobsøgende på jobsearch.dk.